Próby statyczne i aerodynamiczne – co warto wiedzieć?

Data publikacji: 23 March 2020

Próby oraz analizy statyczne i aerodynamiczne są istotne w wielu gałęziach przemysłu światowego. Przeprowadzanie prób tego typu pełni nieodłączną rolę w zakładach produkcyjnych wielu firm zajmujących się ściśle technicznymi elementami np. pojazdów mechanicznych.

W jakich dziedzinach przeprowadza się próby?

Odnosząc się do tematu prób statycznych i aerodynamicznych, warto wiedzieć, że mają one na celu analizę oraz sprawdzenie jakości wykonanych materiałów w procesie produkcji. Firmy zajmujące się produkcją podzespołów samochodowych, bądź lotniczych –  w procesie postprodukcji przeprowadzają analizy, których zadaniem jest sprawdzenie wytrzymałości określonych materiałów i elementów pojazdu. W przypadku branży motoryzacyjnej przeprowadza się skomplikowane próby aerodynamiczne, które pozwalają dopasować sylwetkę pojazdu tak, aby był jak najbardziej opływowy i powodował jak najmniej oporów powietrza. Dzięki wykonanym próbom można stworzyć idealnie opływowy kształt pojazdu, co w późniejszych etapach przełoży się na niższe spalanie i mniejsze wykorzystanie energii przez pojazd. Do prób statycznych zalicza się pomiary nacisku, które mogą zostać wywierane na określone elementy pojazdu. Dzięki temu konstruktorzy i analitycy mają możliwość określenia w specyfikacjach maksymalnych obciążeń, na jakie mogą być poddawane podzespoły samochodowe i nie tylko. W branży lotniczej również wykorzystywane są próby statyczne i aerodynamiczne, ponieważ budowa pojazdów lotniczych jest mocno skomplikowana. Wszystkie pomiary muszą być niezwykle dokładnie, ponieważ tylko wtedy istnieje możliwość budowy np. samolotu, który będzie w stanie bez problemu wznieść się w powietrze.lamborghini o opływowym kształcie

Dlaczego próby statyczne i aerodynamiczne są niezbędne?

W dzisiejszych czasach tego typu pomiary są niezbędne na wielu gałęziach przemysłu światowego, ponieważ tylko dzięki profesjonalnie wykonanym próbom można określić wytrzymałość pojazdów i ich składowych, ale też budynków mieszkalnych jeszcze na etapie ich budowy. Czujnik siły oraz aparatury pomiarowe wykorzystywane są również w układach automatyki przemysłowej, oraz stanowiskach pomiarowych kontroli procesu produkcji. Czujniki siłowe przydatne są do produkcji maszyn zajmujących się np. obróbką metali. Dzięki wykryciu odpowiednich sił nacisku można dopasować ustawienia maszyny, która pracuje na danym materiale do obróbki. W przypadku kiedy nacisk jest zbyt duży, czujniki przesyłają sygnał do jednostki sterującej, która automatycznie zmienia swoje nastawienia tak, aby nie uszkodzić materiału lub aparatury obrabiarki. Warto wiedzieć, że wszystkie pomiary statyczne jak i aerodynamiczne są stale powiązane z wykorzystaniem czujników siły oraz przetworników. Dzięki instalacjom, które przesyłają impulsy z czujników, można odczytywać określone siły, które wykryją czujniki.

Czym różnią się czujniki od przetworników?

Krótko mówiąc,i służą do pomiaru sił, jakie działają w miejscu styku z nimi. Natomiast przetworniki służą do kontroli sił naprężających oraz ściskających lub rozciągających. Działanie czujników nie jest jednak skomplikowane, ponieważ opiera się na podstawach fizyki i aerodynamiki. Jako ciekawostkę można wtrącić istnienie czujnika siły zwanego osią tensometryczną, który mierzy siły obciążeń na zasadzie pomiaru siły tnącej, występującej na osi pomiędzy punktami podparcia czujnika. Warto nadmienić, że czujniki sprawdzają się przy produkcji maszyn i urządzeń, które wykorzystywane są na co dzień w życiu człowieka. Pozwalają one na precyzyjne pomiary, które są niezwykle istotne w przypadku produkcji skomplikowanych urządzeń. Warto nadmienić, że tylko zastosowanie oryginalnych czujników i przetworników daje gwarancję wykonania precyzyjnych pomiarów statycznych i aerodynamicznych, dzięki którym produkcja wielu urządzeń na niemalże wszystkich płaszczyznach produkcji dostępnych na rynku jest możliwa.