Zastosowanie i charakterystyka lutów miedzianych

Data publikacji: 1 September 2021

Lutowanie twarde jest jedną z najpopularniejszych technik łączenia elementów metalowych przy wykorzystaniu lutowania.

Jest wykorzystywana w łączeniu miedzi, więc zazwyczaj wybierają ją hydraulicy. Spoiwa lutowe są bardzo odporne na temperaturę roboczą, może sięgać nawet 200 do 300 stopni Celsjusza. Jest to zależne od zastosowanego lutu. Właściwy dobór spoiw ma duży wpływ na uzyskanie trwałego, a także elastycznego łączenia. Jednym z materiałów do wyboru jest lut miedziany. Do czego on służy i jakie ma właściwości?

Do czego służą luty miedziane?

Przeznaczeniem lutów miedzianych jest łączenie stali szybkotnącej, a także spieków miedziowych i do spawania, wykorzystując metodę TIG i MIG miedzianych konstrukcji. W spoiwie SMKM odtleniaczami są dodatki krzemu oraz manganu. Lut CuCoMn wykorzystuje się podczas lutowania węglików w atmosferze ochronnej bądź piecach próżniowych.

Z kolei lut miedziany klasy CU M1E jest spoiwem w czystej miedzi. Używane podczas lutowania wszystkich stopów Cu-Zn, niklu i stali w piecach metodą TIG bądź odpowiednią atmosferą ochronną. Temperatura topnienia dochodzi do granic 1070 stopni Celsjusza.

Jakie są właściwości lutów miedzianych? 

Luty miedziane zazwyczaj występują w kształcie czystego drutu miedzianego, jednakże możliwe są również wersje wzbogacone wieloma dodatkami, np. manganem albo krzemem. Wysokość temperatury topnienia spoiw miedzianych oscyluje w granicach od 980 do 1085 stopni Celsjusza, kiedy spoiwo jest produkowane z czystej miedzi.

Luty miedziane odznaczają się właściwą zwilżalnością oraz posiadają również dobrą przewodność elektryczną, a także wytrzymałość. Spoiwa SMKM produkowane są z magnamu i krzemu. Oba pierwiastki pełnią w tym przypadku funkcję odtleniaczy. Tego rodzaju spoiwa miedziane są stosowane w trakcie spawania konstrukcji miedzianych za pomocą metody MIG, a także TIG.

Ostatni z wymienionych sposobów to spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie obojętnych gazów, zazwyczaj helu, argonu, a także innych mieszanek. Ten sposób spawania oferuje precyzję łączenia przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokiej jakości.

Niemniej jednak pierwsza metoda MIG także charakteryzuje się spawaniem łukowym, aczkolwiek w tym przypadku jest stosowana elektroda topliwa w osłonie obojętnych gazów. Ta technika jest jedną z najczęściej stosowanych metod spawania łukowego w przemyśle.

drut miedziany

Zastosowanie lutów do miedzi

Lut SMS1 jest spoiwem miedzianym z dodatkiem srebra. Ten typ lutu miedzianego jest wykorzystywany do lutowania węglików w próżniowych piecach albo atmosferze ochronnej. Lutowanie próżniowe jest nowoczesną techniką lutowania. Charakteryzuje się czystością, wytrzymałością połączenia, a także niezawodnością.

Proces lutowania odbywa się w specjalnie od tego przystosowanych piecach próżniowych, natomiast proces lutowania, który odbywa się w przestrzeni ochronnej. Polega na wdmuchiwaniu gazu w obszar, gdzie lutowie się topi. Do całego procesu może wykorzystać np. azot.

Dzięki tej technice można zaobserwować znaczną poprawę jakości ogólną części. Z kolei lut miedziany reprezentujący klasę CU M1E o symbolu Cu 110 jest czystym drutem miedzianym, który zazwyczaj wykorzystuje się do lutowania wszelakich stopów niklu, stali, a także mosiądzu. Bardzo często stosuje się go w trakcie spawania przy użyciu metody TIG, a także w piecach, które posiadają funkcję atmosfery ochronnej.

Luty miedziane występują w postaci czystego drutu miedzianego i są wykorzystywane podczas łączenia konstrukcji budowlanych szybkotnących. W zależności od wykorzystanego surowca mamy do czynienia z różnymi spoiwami typu: Lut SMS1, Cu 110, Cu M1E, a także SMKM. Niemniej jednak najczęściej stosowaną techniką w przemyśle jest metoda MIG polegająca na spawaniu łukowym.