Czym jest automatyka przemysłowa i jakie ma rodzaje?

Data publikacji: 23 September 2021

W dzisiejszych czasach niezależnie od branży panuje ogromna konkurencja. Sprawia to, że różni producenci regularnie ulepszają swoje towary.

W ostatnich czasie czynnikiem, który pozwala na wyprzedzenie innych w branży, jest automatyka przemysłu. Czym ona jest i jakie są jej rodzaje?

Czym jest automatyka przemysłu

Automatyka to ogromny krok na drodze do zastąpienia człowieka, pracą maszyn w najbardziej monotonnych zajęciach.

Cały proces składa się na zaprogramowanie i obsługę przez człowieka urządzeń, które będą wykonywać pracę fizyczną. Jednak cały wysiłek intelektualny nie spoczywa tylko na barkach osoby obsługującej system.

Automatyka przemysłu to inteligentny system, który po zaprogramowaniu regularnie wykonuje logiczne polecenia programistyczne.

Automatyka to wykorzystanie technologii i automatycznych urządzeń sterujących, które mają za zadanie samodzielnie wykonywać i kontrolować pewne procesy bez wkładu człowieka. Głównym celem jest osiągniecie, jak najwyższej wydajności i jakości wytwarzanych produktów.

Zalety Automatyki Przemysłowej

Patrząc na intensywny rozwój przemysłu i rosnące zapotrzebowanie na dobra materialne, to automatyzacja przemysłu jest nieunikniona. Wprowadzenie zautomatyzowania produkcji, wpłynie pozytywnie na procesy wytwórcze, jakość towarów oraz przychody firmy.

Dla właściciela zakładu niesie to ogrom korzyści, a niektóre z nich prezentują się następująco:

Zwiększenie produktywności

Automatyzacja zakładu natychmiastowo poprawia tempo produkcji poprzez lepszą jej kontrolę. Znacząco redukuje czas wytwarzania dóbr, sprawiając przy tym, że są dużo lepszej jakości.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji

Zautomatyzowanie przemysłu w firmie oznacza, że większość ingerencji człowieka w proces produkcyjny jest zbędna. Pozwala to znacznie oszczędzić na wypłatach dla pracowników. Wobec maszyn istnieją tylko koszty serwisowania, które są znikome wobec pensji dla robotników.

Poprawa jakości 

Maszyna ma przewagę nad człowiekiem. Urządzenia nie odczuwają zmęczenia, ani nie potrzebują przerw. Oznacza to, że wady produkcyjne zostają wyeliminowane, dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca nie traci na ewentualnych pomyłkach pracownika.

Warto również wspomnieć, że wytwarzanie dobra są bardziej jednolite i posiadają identyczną jakość. Wpływa to pozytywnie na reputacje marki.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Zwykle to błąd człowieka stwarza niebezpieczeństwo. Dla każdego pracodawcy wypadek na miejscu produkcji oznacza kłopoty, a ostatecznie straty finansowe. Są one związane np. z chwilowym wstrzymaniem pracy.

W zakładach, gdzie przemysł jest zautomatyzowany znacznie rzadziej, dochodzi do wypadków. Dobrze zaprogramowana maszyna nie popełni błędu.

Rodzaje Automatyki przemysłowej

Istnieje parę rodzajów automatyki przemysłowej. Każdy z nich należy dostosować do rodzaju zakładu oraz jego potrzeb.

Automatyka Stała lub Twarda

Ten rodzaj automatyzacji jest wykorzystywany do wykonywania stałych i powtarzalnych operacji w celu osiągnięcia wysokich wskaźników produkcji.

Po zastosowaniu tego typu automatyki bardzo trudna jest zmiana projektu wytwarzanego przedmiotu. W związku należy wybrać jeden pewny plan, a automatyka będzie go realizować w bardzo wysokim tempie produkcji, redukując przy tym koszty jednostkowe.

Część z zautomatyzowanych systemów to proces destylacji, lakiernie i przenośniki.

Automatyzacja programowalna

Ta automatyka jest już znacznie elastyczniejsza, bowiem można wprowadzić zmiany względem produktu poprzez modyfikację programu sterującego w zautomatyzowanych urządzeniach.

Tego typu automatyka najlepiej sprawdza się w produkcjach średnich lub wielkich rozmiarów. Warto jednak pamiętać, że przy ustaleniu pracy na taką skalę, nadal będzie trudno o zmianę systemu i sekwencji operacji.

Do najciekawszych przykładów tego systemu automatyzacji należą: maszyny sterowane numerycznie, papiernie, walcownie stali, roboty przemysłowe itp.

diko

Elastyczna lub miękka automatyzacja

Ten system automatyzacji jest najbardziej elastyczny. Zapewnia on sprzęt sterujący, który oferuje łatwe wprowadzanie zmian w projekcie produktu. Korekty te mogą być wprowadzane niezwykle szybko za pomocą kodów wpisywanych przez operatorów ludzkich.

Ten system pozwala na produkowanie przez przedsiębiorców wielu produktów różnej maści w ramach połączonego procesu łączenia, a nie oddzielania od siebie.

Do najciekawszych produktów tej automatyzacji należą pojazdy z automatycznym prowadzeniem samochody i wielofunkcyjne maszyny CNC.

Każdy rodzaj automatyzacji jest gwarantem rozwoju. W celu zasięgnięcia porady eksperta w sprawie doboru automatyki należy skierować się do  Diko Wrocław.

Automatyzacja przemysłowa to pewna inwestycja, która pozwoli na zwiększenie wydajności i jakości wytwarzanych produktów. Dodatkowo znacznie redukuje stałe koszty związane z pensjami pracowników. Każdy system automatyzacji to przyszłościowe rozwiązanie, które na dłuższą metę pozwoli wyprzedzić konkurencje.