Jakie standardy trzeba spełniać, aby uzyskać certyfikat BRC FOOD?

Data publikacji: 29 April 2024

Norma BRC FOOD, czyli British Retail Consortium Global Standard for Food Safety, to uznany międzynarodowo standard zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jest on stosowany przez firmy produkujące żywność na całym świecie, aby demonstrować ich zobowiązanie do produkcji bezpiecznej, wysokiej jakości żywności. Standard ten jest również akceptowany przez wielu detalicznych i przemysłowych odbiorców żywności jako część ich audytów dostawców.

W jakim celu została utworzona norma BRC FOOD?

Standard BRC został stworzony, aby ułatwić producentom żywności zarządzanie jakością oraz zapewnić kontrolę nad środowiskowymi, operacyjnymi warunkami produkcji, co pozwala na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem produktów. Cel normy BRC FOOD koncentruje się na zapewnieniu, że dostawcy żywności są w stanie produkować żywność w bezpieczny i kontrolowany sposób.

jedzenie

Kogo i czego dotyczy standard BRC?

Norma BRC FOOD jest przeznaczona dla każdego producenta żywności, który chce potwierdzić zgodność z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa i jakości produkcji żywności. Dotyczy różnych aspektów produkcji, od wstępnego etapu projektowania produktu, przez procesy produkcyjne, pakowanie, magazynowanie aż po dystrybucję.

Jak uzyskać certyfikat BRC FOOD?

Proces certyfikacji rozpoczyna się od przygotowania wewnętrznego, które obejmuje zrozumienie wymagań standardu i wdrożenie odpowiednich procedur oraz szkoleń dla personelu. Następnie należy wybrać akredytowaną jednostkę certyfikującą, która przeprowadzi niezależny audyt. Audyt ten ocenia zgodność z wymaganiami standardu w zakresie zarządzania jakością, systemów HACCP, zarządzania środowiskowego, standardów produkcyjnych, kontroli procesów, produktu i personelu.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać certyfikat BRC?

Aby uzyskać certyfikat BRC FOOD, firma musi spełniać szereg szczegółowych wymagań, które są grupowane w kilka kluczowych obszarów:

  1. Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa żywności – dokumentacja, procedury, zapisy.
  2. Programy przedszkolne i HACCP – ocena ryzyka, kontrola krytycznych punktów kontroli.
  3. Standardy obiektów – utrzymanie czystości, zarządzanie szkodnikami, odpowiednie warunki przechowywania.
  4. Kontrola produktu – specyfikacje produktów, testowanie i kontrola składników.
  5. Kontrola procesu – zarządzanie procesami produkcyjnymi i kontrola zgodności.
  6. Personel – szkolenia, higiena osobista, wymogi dotyczące odzieży roboczej.

Jak wygląda audyt do uzyskania certyfikatu BRC FOOD?

Audyt do uzyskania certyfikatu BRC FOOD jest procesem, który obejmuje dokładne przeglądanie i ocenę wszystkich systemów i procedur związanych z produkcją żywności. Audytorzy oceniają dokumentację, przeprowadzają inspekcje na miejscu, obserwują procesy produkcyjne oraz przeprowadzają wywiady z personelem. Audyt kończy się raportem, który określa, czy firma spełnia wymagania standardu.

Jakie korzyści przynosi certyfikacja BRC FOOD?

Posiadanie certyfikatu BRC FOOD przynosi firmie wiele korzyści:

  • Zwiększenie zaufania konsumentów oraz klientów biznesowych dzięki potwierdzeniu wysokich standardów bezpieczeństwa żywności.
  • Poprawa efektywności operacyjnej przez minimalizację błędów i strat.
  • Ułatwienie dostępu do nowych rynków i klientów, szczególnie tych, którzy wymagają takich certyfikatów przy wyborze dostawców.
  • Zmniejszenie ryzyka prawno-regulacyjnego związanego z produkcją żywności.

Certyfikat BRC FOOD stanowi zatem kluczowy atut dla firm z branży spożywczej, pomagając im wyróżnić się na konkurencyjnym rynku i zapewniając wyższy standard bezpieczeństwa żywności.