Jak określić, czy w mieszkaniu jest zbyt wysoki poziom hałasu?

Data publikacji: 9 March 2017

Dokonujesz zakupu nowego mieszkania, urządzasz się, a po pobycie tam przez dłuższy czas stwierdzasz, że nie możesz tam już wytrzymać, bo słyszysz każdy najmniejszy hałas zza ściany? Pomiary akustyczne pomogą określić, czy stopień hałasu nie jest zbyt duży.

Polskie prawo posiada normy, których używanie w budownictwie ochrania mieszkańców budynku / pomieszczenia przed zbyt dużym stopniem natężenia hałasu. Dozwolone stopnie hałasu w mieszkaniu określi norma PN-87/B-02151/02. Parametry akustyczne materiałów stosowanych w budownictwie ścian na zewnątrz i na wewnątrz, w tym drzwi i okien norma PN-B-02151 – 3:1999. (źródło: LGLAkustyka.pl [1])

Hałas zza przegrody. Co może być przyczyną?

Gdy stropy i / lub ściany mają niewystarczająca szczelność akustyczną, użytkownicy mieszkania narzekają na hałas dobiegający zza przegrody. Przyczyny zazwyczaj są dwie:

– nieodpowiednio zaprojektowany budynek

– użycie produktów budowlanych o niskim poziomie izolacyjności akustycznej

Jak ocenić poziom izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej?

Istnieją dwa sposoby:

–  Ocena izolacyjności materiałów budowlanych i przegród bazując na projekcie budowlano-architektonicznym. Ocenia się na podstawie polskiej normy PN-EN 12354-1 z roku 2002. Metoda wykorzystywana jest w odniesieniu do nowych lokali, przed zakupem. W sytuacji gdy chcemy być pewni, że jest on odpowiednio zaprojektowany w aspekcie akustycznym. Jest to dobre rozwiązanie dla potencjalnego przyszłego właściciela, chroniące przed (długotrwałym) procesem sądowym z deweloperem. Przed dokonaniem zakupu, należy wynająć akustyka, aby sprawdził projekt budowlany: czy przegrody w potencjalnym nabytku zgodnie są z ogólnie przyjętymi wymaganiami akustycznymi (w zgodności w polskimi normami).

Pomiar akustyczny

– Wymierzenie przybliżonego poziomu wskaźnika izolacyjności akustycznej w mieszkaniu odnośnie danej przegrody budowlanej. Polska norma PN-EN ISO 140-4 opisuje terenowe pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków (w powietrzu) przegród między mieszkaniami. Jedno z pomieszczeń jest nagłaśniane kulistym źródłem dźwięku o wysokim stopniu natężenia. Pomiar tego typu wykonywany jest w pasmach oktawowych w obydwóch wnętrzach przedzielonych ścianą poddaną badaniom. Modelowa różnica poziomów porównywana jest za pomocą krzywej odniesienia. Bazując na pomiarze tego typu, można ocenić izolacyjność akustyczną ściany. Jeśli okaże się, że przegroda nie wpisuje się w normowe wymagania, trzeba podjąć kroki w celu poprawienia ich akustycznej izolacyjności.

Pomiary terenowe

Pomiary izolacyjności od dźwięku uderzeniowego stropów w terenie, opisane jest w polskiej normie PN-EN ISO 140-7 (2000). Stosowany jest do tego tak zwany stukacz młotkowy, pobudzający strop znormalizowanymi dźwiękami uderzeniowymi. W te sposób mierzony jest stopień dźwięku w lokalach pod pobudzanym stropem. Wymierzy stopień dźwięku (określany w oktawach lub tercjach), nanoszony jest na wzorcową krzywą poziomu odniesienia.


[1] – LGLAkustyka.pl – pomiary akustyczne