Nowa wersja GRI Standards – jakie zmiany wprowadza?

Data publikacji: 27 April 2023

Raporty GRI Standars to nieodłączny element sprawozdawczości w obszarze zrównoważonego rozwoju firm. Muszą być przygotowywane w celu oceny wdrożonych działań. W styczniu 2023 roku wprowadzono nowe istotne zmiany w tym zakresie, które warto bliżej poznać.

Czym są standardy GRI Standards?

Standardy GRI, z j. ang. Global Reporting Initiative to standardy o globalnym zasięgu. Zostały opracowane przez organizację non-profit o tej samej nazwie, pomagającej organizacjom raportować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Jest to bez wątpienia najczęściej wykorzystywany standard.

Normy te dokładnie określają szczegółowe wymagania dotyczące zasad raportowania wszystkich działań przedsiębiorstwa podejmowanych w obszarach kluczowym dla zrównoważonego rozwoju. Najczęściej dotyczą one wpływu organizacji na społeczeństwo, dobrych praktyk zatrudnienia czy przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Standardy te zostały opracowane, aby usystematyzować oraz ujednolicić zasady raportowania. Dzięki temu wszędzie są one takie same.

Stosowanie standardów jest dobrowolne, ale przynosi wiele korzyści. To właśnie dlatego dużo firm się na to decyduje. Nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć wpływ przedsiębiorstwa na gospodarkę, społeczeństwo i przyrodę. Zwiększają również poziom zaufania oraz renomę.

Jak zmieniały się standardy GRI?

Firma GRI powstała w 1997 roku w Bostonie. Jej celem było stworzenie mechanizmów odpowiedzialności społecznej. Miały one zapewnić przestrzeganie przez przedsiębiorstwa zasad związanych z ochroną środowiska naturalnego. Bazowały one przede wszystkim na raportach dotyczących wpływu na atmosferę, a w szczególności na ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez firmy. W kolejnych latach wypracowane standardy dodatkowo objęły również kwestie społeczne, gospodarcze oraz dotyczące zarządzania.

Pierwsza wersja obowiązujących aktualnie standardów GRI powstała w 2000 roku. Były to pierwsze na świecie wytyczne określające zasady raportowania związanego ze zrównoważonym rozwojem. Przez lata standardy te nieustannie ewoluują, gdyż cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są chętnie wykorzystywane przez kolejne firmy.

GRI Standars – zmiany w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku wprowadzono nowe standardy GRI. Oznacza to, że wszystkie raporty przygotowywane po tej dacie muszą być zgodne ze zaktualizowaną wersją. Standardy te funkcjonują obecnie pod nazwą GRI Standards 2021.

Zmiany wprowadzane przez te standardy to:

 • większe znaczenie raportowania kwestii due diligence oraz praw człowieka,
 • szczegółowa określenie procesu istotności,
 • nieco inne podejście do głównych zagadnień i zasad raportowania.

Główna i najbardziej zauważalna zmiana dotyczy jednak wskaźników podstawowych. Została wprowadzona zmiana w ich numeracji. Podczas przygotowywania raportu niezbędne jest także przestrzeganie 8 zasad raportowania. Właściwie przygotowany raport zrównoważonego rozwoju musi obecnie zawierać informacje, które są:

 • przejrzyste — muszą być zrozumiałe i odpowiednio sformułowane,
 • dokładne — bardzo ważne jest to, aby były zgodne z prawdą oraz szczegółowe, aby ich interpretacja pozwoliła trafnie określić wpływ organizacji,
 • porównywalne — należy stosować ogólnie przyjętą metodykę obliczania poszczególnych wskaźników, co pozwoli je porównać z danymi z poprzedniego okresu oraz informacjami uzyskanymi od innych organizacji,
 • weryfikowalne — zgromadzone, opracowane oraz przechowywane w taki sposób, aby można było je bez problemu zweryfikować,
 • zrównoważone — przedstawione bezstronnie oraz w taki sposób, aby można było zinterpretować ich pozytywny oraz negatywny wpływ na działanie organizacji,
 • kompletne — zawarte w nim informacje muszą być wystarczające do wystawienia oceny wpływów przedsiębiorstwa.

Każdy raport musi także spełniać następujące wymogi określone zaktualizowanymi standardami GRI:

 • wdrożenie powyższych zasad raportowania,
 • zaraportowanie wskaźników ze standardu GRI2,
 • wykonanie analizy istotności,
 • zaraportowanie trzech wskaźników ze standardu GRI3,
 • zaraportowanie wskaźników tematycznych,
 • wyjaśnienie, dlaczego niektóre wskaźniki oraz informacje zostały w nim pominięte,
 • opublikowanie indeksu GRI zgodnego ze wzorem, 
 • oświadczenie o zastosowaniu standardu GRI w opracowanym raporcie,
 • powiadomienie GRI o publikacji raportu, które musi być wysłane na adres mailowy organizacji. 

raport

Opracowanie raportu, który będzie zgodny z obowiązującymi standardami, jest pracochłonne oraz czasochłonne. Wymaga także odpowiedniej wiedzy oraz doskonałej znajomości standardów GRI. Warto zlecić to zadanie wykwalifikowanej firmie specjalizującej się w tego rodzaju raportach. Da to gwarancję, że będzie on przygotowany rzetelnie, a co najważniejsze zgodnie z obowiązującymi normami.