Korzyści audytu energetycznego

Data publikacji: 24 September 2021

Audyt energetyczny jest bardzo istotną częścią działania każdej firmy czy przedsiębiorstwa, gdyż to właśnie energia zasila większość używanych przez nas sprzętów, czy zapewnia nam optymalne warunki do pracy. Potrzebujemy światła, ciepła, maszyn czy komputerów, by móc odpowiednio pracować. Jednocześnie ceny mediów energetycznych w ostatnich latach gwałtownie rosną i stanowią coraz istotniejszy składnik kosztów wytworzenia produktów lub usług. Jednak wiele firm nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele traci na nieodpowiednim gospodarowaniu energią, której zrównoważone zdobycie jest kosztowne i może stanowić sporą część budżetu przedsiębiorstwa. Jak zminimalizować straty i zadbać o ekologię?

Czym jest audyt energetyczny?

Głównym zadaniem audytu energetycznego jest sprawdzenie i wykonanie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu instalacji, a także ocenienie efektywności danego przedsiębiorstwa. Ma się to przełożyć na zaplanowanie zmian, strategii dla danej firmy na kolejne lata, która pozwoli firmie zaoszczędzić pieniądze w miejscach, które w danej chwili nie były dopracowane. Warto pamiętać, że samo przeprowadzenie audytu nie sprawi, że zaoszczędzimy, ale pomoże nam na znalezienie najsłabszych punktów i odpowiednie ich wzmocnienie w celu uzyskania optymalnych efektów.

Zalety audytu energetycznego są różne, ale przede wszystkim należą do nich takie cechy jak:

  • pewność działania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • określenie stref oszczędności w kontekście zużycia mediów wraz z optymalizacją procesów,
  • stworzenie planu modernizacji, który ma spowodować wzrost efektywności energetycznej — analiza ma wykryć słabe punkty i poprawić funkcjonowanie organizacji,
  • odpowiednie przygotowanie do wprowadzenia zmian wraz z analizą możliwości technicznych — zbadania czy wszystkie dane zgadzają się ze stanem faktycznym i czy nie ma przeciwwskazań do modernizacji,
  • stworzenie długoterminowego planu działań — wyszukanie potencjalnych inwestorów czy wykonawców,
  • minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności przedsiębiorstwa — niektóre niedopatrzenia mogą przedsiębiorców sporo kosztować, dlatego lepiej zadbać o ich szybsze wykrycie.

Cena audytu energetycznego

Kiedy wykonać audyt energetyczny?

Audyt nie jest obowiązkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli jednak firma zatrudnia powyżej 250 pracowników lub osiągnęła obrót większy niż 50 mln euro, ma prawnie narzucony obowiązek wykonania audytu raz na 4 lata. Na wykonanie pierwszego audytu, gdy nasza firma zacznie spełniać wymagania dużego przedsiębiorstwa, mamy 12 miesięcy, jednak nie powinno się odkładać tak istotnych kwestii na ostatnią chwilę.

Duży przedsiębiorca, który nie wypełni tego obowiązku, może zostać obciążony karą w wysokości 5% przychodów z dwunastu miesięcy poprzedzających rok, kiedy tego obowiązku nie dopełniono. Zasady te ściśle reguluje ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, której treść bez problemu można znaleźć w internecie.

Jednak warto, nawet w małych i średnich przedsiębiorstwach, co jakiś czas taki audyt przeprowadzić. Ceny energii stale rosną, dlatego istotne jest, by nie tracić bezsensownie energii, która z roku na rok kosztuje coraz więcej. Im szybciej przeprowadzimy audyt, tym szybciej będzie można zmodernizować sieć lub zracjonalizować wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, co pozwoli na większe oszczędności. Dodatkowo, podczas audytu uda się wcześniej wykryć drobne błędy, których naprawienie, zminimalizuje ryzyko poważnej usterki, która będzie niosła ze sobą duże koszty.

Audyt energetyczny

Czy warto wykonać audyt energetyczny?

Cena audytu jest różna w zależności od wielkości budynku, w którym dany audyt ma być przeprowadzony. Dla budynków niemieszkalnych o powierzchni do 300 mkw cena może wynieść około 500 zł, a dla większych budynków zazwyczaj ustalana jest indywidualnie, ze względu na wielkość budynku.

Audyt energetyczny to działanie, w które warto inwestować nie tylko ze względu na to, że wskaże nam nieprawidłowości, ale także pozwoli zadbać o bezpieczeństwo klientów i pracowników danego budynku.

Przy zachowaniu regularności w jego wykonywaniu, może okazać się, że zaoszczędzimy wiele pieniędzy, dzięki wcześniejszemu wykryciu usterek, a także dzięki wdrożeniu działań mających na celu poprawę wydajności energetycznej budynku. Duże awarie mogą mieć ogromne konsekwencje, które mogą narazić zarówno samą firmę, jak i sam budynek na ogromne straty. Chociaż cena audytu energetycznego może się wydawać wysoka, to jest to warte każdej wydanej złotówki.