Czym zajmuje się kierownik budowy?

Data publikacji: 6 August 2019

W trakcie budowy dowolnego obiektu jest wiele pracy do wykonania. Na samym początku niezbędne są stosowne pozwolenia, by móc zacząć działać. Gdy pozwolenia są już za nami, przychodzi pora na ogrodzenie placu, geodezyjne wyznaczenie zarysów budynku. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia konieczne jest wylanie fundamentów, sprowadzenie materiałów i tym podobne.

Równie ważna jest ekipa zatrudniona do wykonania zadania. Pracownicy powinni posiadać doskonałe umiejętności w swoich dziedzinach. Nie można zapominać również o pewnej bardzo ważnej funkcji na każdym placu budowy. Tym stanowiskiem jest kierownik budowy.

Objaśnienie zagadnienia

Inwestorzy, którzy budowę mają już za sobą z pewnością doskonale znają temat. Dla wszystkich innych należy się objaśnienie. Obecność kierownika budowy wymagana jest prawnie, niezależnie od tego czy jest to budowa zlecona czy wykonywana metodą gospodarczą. Podstawową jego funkcją jest nadzorowanie przebiegu oraz jakości prac na budowie. To właśnie osoba na tym stanowisku obarczana jest winą za wszelkie usterki.

Kierownikiem budowy nie może zostać każdy. Aby pracować na tym stanowisku należy spełniać określone warunki. Tę kwestię reguluje stosowna ustawa prawa budowlanego. Kierownikiem może zostać jedynie osoba, która posiada uprawnienia pozwalające pełnić funkcje techniczne na budowie. Musi znać się na materiałach budowlanych oraz potrafić rozpoznać problemy techniczne oraz architektoniczne. Powinna mieć też za sobą kilkuletnie doświadczenie.

kierownik budowy

Wiele obowiązków

Warto teraz bardziej szczegółowo przedstawić, czym zajmuje się kierownik budowy. Ma wiele obowiązków, skupimy się, więc na najważniejszych. Jeden z nich pojawia się już na samym początku prac. Jest nim sporządzenie planu zachowania bezpieczeństwa na budowie oraz jego przestrzeganie.

Według firmy oferującej usługę kierownika budowy najważniejsze jest kierowanie budową w zgodzie z pozwoleniami oraz projektem.

Należy również przestrzegać przepisów techniczno-budowlanych, to bardzo ważna kwestia. Kierownik budowy ma również możliwość zawieszenia prać, jeżeli występuje zagrożenie na placu budowy. W takiej sytuacji zobligowany jest do skontaktowania się z inwestorem.

Ważne w obowiązkach kierownika budowy jest również zgłaszanie odbiorów kolejnych etapów budowy jak i jej zakończenia. Wiąże się to również z prowadzeniem stosownej dokumentacji przez cały okres trwania prac.

Istotna funkcja kierownika budowy

Stanowisko kierownika budowy jest bardzo ważne i wymaga odpowiedniej wiedzy by móc je sprawować. Człowiek piastujący tę rolę musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową. Ma obowiązek starannego prowadzenia dokumentacji. Musi dbać, by wszystkie prace odbywały się zgonie z przepisami oraz projektem. Co równie ważne, kierownik budowy ma obowiązek dopilnowania, aby wszystkie etapy kończyły się w ustalonych terminach.