Monitoring wizyjny – możliwości XXI wieku

Data publikacji: 19 August 2020

Zagrożenie przestępstwem w obecnych czasach jest całkiem duże. I choć stopień jego nasilenia w dużej mierze zależy od tego, w jakim miejscu mieszkamy, to jednak nadal ono występuje. Nie oznacza to, że powinniśmy natychmiast wpadać w panikę. Nie oznacza to również jednak tego, że mamy beztrosko pozostawić cały nasz dobytek na pastwę losu podczas naszej chwilowej lub dłuższej nieobecności w domu. A co to w skrócie oznacza? Że warto pomyśleć o instalacji monitoringu.

Zalety zabezpieczania biur i posesji prywatnych

W zasadzie zalety są podobne. W obu przypadkach chodzi o ochronę terenu oraz mienia, a wszystko musi odbywać się w ramach poszanowania prywatności osób trzecich. Jeśli mówimy o posesji prywatnej, warto rozważyć monitoring praktycznie w każdym przypadku, nie dopiero wtedy, gdy zewsząd zaczną do nas docierać niekojące wiadomości o włamaniach w okolicy.

Monitoring daje zasadniczą przewagę. Pozwala ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń, dzięki czemu nikt nie musi bazować na przeczuciach i nieuzasadnionych oskarżeniach. Współczesne kamery dają coraz więcej możliwości. Nagrywany obraz można bez problemu przybliżać, oddalać i wyostrzać, przez co rozpoznanie osoby potencjalnie niebezpiecznej staje się dużo łatwiejsze.

Monitoring w domu

Możliwości obecnych czasów sprawiają, że do kontrolowania systemu monitoringu nie jest już potrzebny szereg usytuowanych obok siebie ekranów oraz specjalnie przeznaczone dla nich pomieszczenie. Monitorując dom, możesz regularnie sprawdzać, co się w nim dzieje, będąc w dowolnym miejscu na ziemi. Dzięki odpowiedniemu połączeniu możesz też sprawdzić sytuację na posesji za pomocą laptopa, smartfona lub jakiegokolwiek innego sprzętu.

monitoring w pracy

Jeśli planujesz montaż telewizji przemysłowej, aby ochronić Twoją posiadłość czy firmę, swoje usługi poleca firma Innex – monitoring obiektów przemysłowych

Może się zdarzyć tak, że mieszkamy w otoczeniu złośliwych sąsiadów, których wybryki trudno udowodnić. Posiadając monitoring, możemy szybko udowodnić, kto po raz kolejny wyrzucił wór śmieci na nasze podwórko… Co więcej, włamywacze nie będą tak skorzy do wkraczania na obiekt strzeżony. Mogą one pomóc również w nadzorowaniu dzieci, gdy te bawią się poza zasięgiem naszego wzroku, co pozwala na szybką reakcję, np. gdy dziecko wpadnie do basenu.

Nadzór kamer w miejscu pracy

Pracownikom niezbyt podoba się sytuacja, gdy w pomieszczeniu, w którym pracują, zostają zamieszczone kamery. Co ciekawe, nie mogą być one uzasadnione kontrolą czasu pracy podwładnych, gdyż ci mogą złożyć skargę o naruszenie ich praw. Monitoring w miejscu pracy może być wykorzystywany w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa pracowników w razie dojścia do bójki, przypadków mobbingu lub innego rodzaju napaści.

Kwestia monitoringu a prawo polskie

Monitoring nie może być zainstalowany w sposób w pełni dowolny. Nie wolno poprzez jego zamieszczenie naruszać prywatności osób trzecich. Czyli, w przypadku kamer na terenie prywatnym, zasięg monitoringu nie może obejmować terenu należącego do sąsiadów, gdyż zalicza się to do nieuzasadnionej i bezprawnej ingerencji w życie prywatne innych.

Jeśli mowa o kamerach w firmie, pracownicy muszą być o nich bezwzględnie poinformowani. Nie mogą być oni filmowani w miejscach, w których akurat nie świadczą pracy, czyli w toaletach, szatniach, pomieszczeniach socjalnych oraz wszelkich innych, w których monitoring naruszałby ich prywatność. Jeśli dojdzie do zainstalowania monitoringu w firmie bez poinformowanie podwładnych, to nawet jeśli dojdzie do niebezpiecznego incydentu z udziałem kogoś z pracowników, to nagranie nie może być wykorzystane jako dowód, gdyż pracownik może złożyć doniesienie o bezprawnym nagrywaniu jego osoby.