Pomiar hałasu na hali magazynowej

Data publikacji: 10 September 2019

Hala magazynowa to bez wątpienia miejsce, w którym pracownicy są szczególnie narażeni na szkodliwy wpływ nadmiernego hałasu, mającego zgubny wpływ na stan zdrowia.

Poziom hałasu określa się poprzez dokonywanie cyklicznego pomiaru. Odpowiednio wykonywany pomiar pozwala określić, czy miejsce pracy jest nadal bezpieczne, czy potrzebne są jednak zmiany mające na celu unowocześnienie systemów izolacji akustycznej. Jak przebiega proces pomiaru hałasu w miejscu pracy i jakie daje korzyści ogólne?

Wykonywanie pomiarów poziomu hałasu

Pomiaru poziomu hałasu dokonuje się cyklicznie, raz na dwa lata. W przypadku zakładów pracy działających w trybie sezonowym, pomiary przeprowadza się po prostu w czasie jego funkcjonowania.

Wyróżnia się dwie metody dokonywania pomiaru poziomu hałasu:

  • metoda ciągła,
  • metoda próbkowania.

Metoda ciągła, jak sama nazwa wskazuje, wymaga pobierania próbek poziomu hałasu w sposób ciągły. Jest ona przeprowadzana, gdy nie ma możliwości dokonania pomiaru poziomu emisji hałasu w każdym z jego źródeł (gdy występuje więcej niż jedno źródło), lub gdy nie ma możliwości ustalenia typowych okresów, w których hałas z danego źródła utrzymuje się na tym samym poziomie.

pomiary hałasu

Wykonanie pomiarów hałasu pozwoli na dobranie odpowiednich adaptacji akustycznych.

Pomiar metodą ciągłą odbywa się poprzez nieprzerwaną rejestrację dźwięku, przy dopuszczeniu przerw na eliminację zbędnych zakłóceń. Każdorazowo, przed oraz po pobraniu pomiaru wykonany musi być pomiar określający wpływ tła akustycznego. Do dalszych obliczeń wybierana jest wyższa wartość pomiaru wpływu, jakie na poziom dźwięku ma tło akustyczne. Jeśli jednak nie ma możliwości dokonania pomiaru tła więcej niż jeden raz, uzyskany wynik musi być zastosowany do dalszych obliczeń.

Metodę próbkowania stosuje się, gdy dane źródło hałasu emituje dźwięk na poziomie ustalonym w możliwych do zidentyfikowania przedziałach. Gdy występuje więcej niż jedno źródło hałasu, lub gdy źródła dźwięku pracują w sposób nierównomierny, wówczas czas odniesienia należy przed dokonaniem pomiaru poziomu hałasu podzielić na przedziały, w których poziom dźwięku jest ustabilizowany.

Próbki powyżej 60 sekund mogą być przerywane w celu eliminacji zaburzeń akustycznych, te jednak nie mogą trwać dłużej niż 10 sekund.

Wybór zastosowanej metody pomiaru opiera się między innymi na takich czynnikach, jak specyfika źródła hałasu lub sposób kształtowania się tła akustycznego w danym miejscu.

Jakie korzyści daje zmierzenie poziomu hałasu?

Otóż, dokonanie takiego pomiaru odbyć można w dowolnie wybranym miejscu, choćby nawet i w domu, jeśli tylko istnieje taka potrzeba. Sprawdzany jest między innymi:

  • poziom izolacji akustycznej od wszelkiego rodzaju nadmiaru dźwięków,
  • czas pogłosu w pomieszczeniach,
  • współczynnik zrozumiałości mowy,
  • poziom dźwięku A w pomieszczeniach.

izolacje akustyczne

Kolejną zaletą dokonanych pomiarów jest bez wątpienia to, że dzięki nim można dobrać najlepszą metodę izolacji akustycznej do danego miejsca.

W wielu źródłach znaleźć można niezliczoną ilość informacji o szkodliwości nadmiernego natężenia dźwięków dla zdrowia. Zainstalowanie odpowiedniej instalacji izolującej z pewnością przyczyni się do poprawy poziomu zdrowia oraz relacji miedzy współpracownikami na terenie zakładu. Wykonywanie swoich obowiązków w przyjemnej ciszy i spokoju podnosi poziom satysfakcji z ich spełnienia.

Na rynku istnieje niezliczona ilość firm, specjalizujących się w projektowaniu i montażu instalacji akustycznych. Jak wybrać tę najlepszą?

Z pomocą przychodzi firma Longar, która w swojej ofercie zapewnia profesjonalny pomiar emisji hałasu, w czasie którego zbadany jest jego poziom, źródło oraz wpływ na otoczenie. Pomiary przeprowadzane są w różnych branżach przemysłowych, w ich ramach mierzy się poziom emisji dźwięku na terenie zakładu i w jego obrębie, w miejscach położonych w okolicach miejsc o zwiększonym natężeniu ruchu. Firma pomaga również w opracowaniu koncepcji zmniejszenia natężenia dźwiękowego w wybranym miejscu.

W ramach ustalania właściwych parametrów izolacji akustycznej, zmierzone są między innymi pomiar czasu pogłosu lub parametry zrozumiałości mowy. Po dokonaniu pomiaru można podjąć decyzje odnośnie wyboru właściwej dla określonych zapotrzebowań instalacji akustycznej. Firma Longar oferuje tłumiki hałasu, okładziny dźwiękochłonne, adaptacje akustyczne, obudowy akustyczne lub kabiny dźwiękochłonne. Możliwość dopasowania wybranego projektu do indywidualnych potrzeb oraz dostosowanie zakładanych instalacji do najbardziej surowych wymagań zapewnia pomyślne przejście każdej kontroli.